Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD SOLÁRIA

 

 

Provozovna: 
Wellness studio BALZAM, Vladivostocká 10, 100 00 Praha 10,

recepce   tel .607 555 562

 
Provozovatel:

NUPI s.r.o., Dělnická 7, Praha 7, 170 00                                        

IČO: 25710346, DIČ: CZ25710346

Odpovědný zástupce: Květoslava Píchová (Osvědčení o rekvalifikaci k provozování solárií.)                                        

Předmět činnosti: Provozování solárií

Základní údaje o provozovně:
Provozovna je umístěna v prostorách plaveckého stadion Slavia. Má jednu místnost s oknem. Do místnosti klient vchází sám, nebo v doprovodu obsluhy. Místnost je dělena na část pro převlékání s věšákem, zásobník s dezinfekčním prostředkem pro čištění opalovací plochy a ochranných očních pomůcek, se zásobníkem na papírové utěrky a na část opalovací se soláriem Ergoline 300 a Ergoline 500.

Povrchová úprava stěn a podlahy:  
Je vymalováno omyvatelnými barvami. Podlahy v místnosti v tvoří dlažba.

Zásady prevence vzniku infekčních a jiných onemocnění:
Obsluha používá čistý pracovní oděv, civilní oděv je ukládán odděleně od pracovního oblečení. V průběhu celé pracovní směny provádí obsluha dle potřeby mytí a dezinfekci rukou v umyvadle ve studiu. Lékárnička je umístěna na recepci studia a  má kromě standardního vybavení i jodisol.

Prádlo:  
Čisté pracovní prádlo je uloženo v provozní místnosti v šatní skříňce. Špinavé prádlo se skladuje v koši v prostoru provozní místnosti a denně se odnáší k vyprání. Pere se doma v samostatném pracím cyklu. Přenáší se samostatně v igelitové tašce.
Odpad:
Koše na odpadky se dezinfikují jednou týdně a denně se do nich vkládá čistá hygienická vložka z PVC. Odpadky se dávají do popelnice, umístěné v prostoru vedle domu, odvoz je zajištěn smlouvou s technickými službami.
Dezinfekce solária

Solární akrylová deska je dezinfikovaná personálem studia ihned po ukončení opalování zákazníka v soláriu. Postup dezinfekce solárního lůžka : připravenou dezinfekci a to dle návodu výrobce, naneseme rozprašovačem rovnoměrně po celé ploše akrylové desky a setřeme jednorázově používanými papírovými

utěrkami, které jsou k této činnosti určeny. Pro dezinfekci je použit prostředek CRYSTAL CELEN a DESTACRYL, které splňují veškeré požadavky pro tuto činnost. Pro zabránění rezistence mikrobů vůči přípravku dlouhodobě používanému se výše uvedené dezinfekční přípravky s různými aktivními látkami

střídají po jednom měsíci. Pro dezinfekci solárního lůžka zákazníkem je připraven rozprašovač s roztokem a jednorázové papírové utěrky. Likvidace odpadu bude prováděna denně do kontejneru.. Dezinfikované solárium je označeno nápisem “Dezinfikováno“.

 

Úklid provozovny

Úklid všech prostor se provádí bezprostředně po znečištění, jinak nejméně jedenkrát denně na vlhko s dezinfekčním prostředkem. Na podlahy a plochy je používáno Savo, Deoform nebo Domestos. Pomůcky a prostředky k úklidu jsou ukládány v prostoru úklidové místnosti studia.

 

Likvidace použitých trubic

S dodavatelskou firmou solárních trubic, máme podepsanou smlouvu o odběru a likvidaci starých použitých trubic ihned při výměně za trubice nové. Tato smlouva a zároveň výměny použitých solárních trubic za nové jsou pečlivě zaevidovány a jsou volně k nahlédnutí u obsluhy.

 

Pokyny pro zákazníka

Jsou vyvěšeny na viditelném místě v opalovací místnosti

 

 

V Praze 04.03.2013