Příspěvek na masáže od zdravotních pojišťoven 2016

Podívejte se u své zdravotní pojišťovny na poskytované příspěvky - je škoda o ně přijít.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

- letos na masáže nepřispívá

 

Vojenská zdravotní pojišťovna

2.4 Příspěvek na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci

Pojištěncům nad 18 let věku lze poskytnout na léčebný tělocvik a tělesnou regeneraci příspěvek do výše 250 Kč jedenkrát za rok. Příspěvek se poskytne na tyto aktivity:

masáže sportovní, rehabilitační nebo vodní, rehabilitační cvičení, sauna, dechová cvičení, organizovaná základní tělesná výchova, oxygenoterapie, Laser terapie (nikoliv operace), Colon – hydro – terapie, zábalové koupele, čokoládové nebo bahenní zábaly, aerobic, jóga, fitness, spinning, Pilates, Kegelovy cviky, cvičení Ásany, core trénink, Tabata cvičení, orientální tance a na cvičení obdobného rehabilitačně preventivního charakteru.

Pro poskytnutí příspěvku předložte: